Aplikacija za vođenje evidencije o magacinu Agencije za stanovanje.
Registracija novih korisnika.
Laravel v8.36.1 (PHP v8.0.30)